WEB site / WEB shop

Izrada web site-a/web shopa po narudžbi


Izrada custom WEB sitea po narudžbi.....

Implementacija WEB shopa (BINAR WEB shop) po narudžbi (integriran TCom PAYWay, PayPal..moguće dodavanje drugih načina plaćanja)...Povezivanje s BINAR ERP prodajom, artiklima, generiranjem računa (fiskalizacija računa WEBshopa)...