Unpublished

Binar doo  

32. godinu s vama i za vas...

Ponuda poslovnih aplikacija, ERPa, WEB aplikacija....

Ponuda, Konfiguracija i instalacija servera (LINUX, WIN)...

Ponuda računala, notebooka, dodatne opreme...

Hosting BINAR aplikacija na vlastitom serveru za remote/cloud korisnike...

Odoo - Sample 1 for three columns

BinSYS ERP ... >više informacija<


BinSys ERP je "multitenant" sustav u kojem je na jednoj instalaciji moguće istovremeno raditi s više subjekata. Broj odvojenih i/ili povezanih firmi/organizacijskih jedinica čiji se podaci prate u sustavu nije ograničen. Specifičnost BinSys ERP-a su izuzetne mogućnosti kombiniranja odvojenih i zajedničkih podataka u implementacijama s više firmi/organizacija. Moduli BinSYS ERPa sadržavaju financijsko knjigovodstvo, glavnu knjigu, plaće, osnovna sredstva, sitni inventar, putne naloge, fakturiranje usluga, POS modul itd,itd...

**fiskalizacija standardno ugrađena

***BinSYS ERP ima omogućeno kreiranje i slanje E-računa (u suradnji s firmom Moj eRačun d.o.o.) koji su obavezni od 1.7.2019.


Odoo - Sample 2 for three columns

BinWIN robno-komercijalno poslovanje + BinPOS

BinWIN je multikorisničko robno komercijalno poslovanje s skladišnim poslovanjem, prodajom, uvozom-izvozom, višestrukim skladištima, kalkulacijama, računima veleprodaje/maloprodaje (s fiskalizacijom po potrebi), pisanjem ponuda i transferom u otpremnice/fakture...te slanjem svih dokumenata u BinSYS ERP financisjko knjigovodstvo.

BinPOS je samostalan modul POS s fiskalizacijom prikladan za kafić, trgovinu, restoran...moguće je voditi i kompletno stanje skladišta, normative, ulaze-izlaze robe s pripadajućim izvještajima...

**fiskalizacija standardno ugrađena

***BinWIN ima omogućeno kreiranje i slanje E-računa (u suradnji s firmom Moj eRačun d.o.o.)

Odoo - Sample 3 for three columns

BinWEB i remote aplikacije

*povezivanje za "rad od kuće"

BinWEB aplikacije ... desktop, tablet, smartphone ... koristite aplikaciju od bilo kuda i s bilo koje platforme...primjeri:

* HumanResourceManager "Vatrogastvo"

* Testovi za upis u školu stranih jezika

* Prijave servisa i narudžbe repro materijala za printere, prijava isprintanih stranica itd...

* BINAR WebShop (samostalan ili povezan s BinWin ERP poslovanjem)

* Remote aplikacije (BINsys,BINWin itd) na BINAR serveru (Winflector app server)...pristup preko Winflector clienta sa Windows, Linux, MACOsx, Android ili HTML browsera....

*povezivanje s VPN/RDP/WinFlector app server za "rad od kuće" u posebnim uvjetima (izolacija, corona virus, zombie zaraza :)

Hosting/backup podataka na BINAR serveru ili vašem serveru...prilagođavamo aplikaciju vašim potrebama, ili kreiramo potpuno novu prema vašim specifikacijama...