E-računi

...i ŠTO RADITI U VEZI S NJIMA...

>>> Pitanja i odgovori <<<

BINAR aplikacije u suradnji s  

                                                                                                                                                

nude implementaciju e-računa

Elektronički račun je dokument koji je po svom sadržaju istovjetan papirnom računu.    * e-Račun je internetski servis koji omogućuje elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupca te upravljanje poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja te arhiviranja računa na brži i sigurniji način. Servis je razvijen na temelju preporuka EU u kojima je e-Račun prihvaćen kao standardni oblik računa. Komunikacija između dobavljača i kupca putem servisa e-Račun znatno je brža u odnosu na klasični način poslovanja jer će elektronički račun biti poslan upravo osobi koja ga treba zaprimiti odnosno koja je za to ovlaštena. Svrha servisa e-Račun je jednostavna, brza i sigurna razmjena računa između dobavljača i kupca. * Uz e-račun je moguće priložiti različite dokumente (nastale elektronički ili skenirane) poput popratnih dopisa, priloga, obrazaca, ugovora i ostalih dokumenata koji se žele priložiti prilikom slanja računa. 

Priprema, primanje i slanje e-računa implementirano je u BINAR ERP aplikacije u suradnji s MOJ E-račun d.o.o. Za korištenje funkcije e-računa, trebate uz instalaciju BINAR ERP, BINSYS ugovoriti uslugu s MOJ E-račun d.o.o., te s dobijenim šiframa aktivirati uslugu unutar BINAR aplikacija. Za više informacija i opcija pretplate kliknite gumb Pitanja i odgovori (gore) koji vas šalje na stranicu MOJ e-račun s informacijama.

Koristi za pošiljatelja e-računa:  •    sniženje troškova kod izdavanja računa •    ušteda kod tiskanja računa, poštarine i troška materijala •    poboljšanje odnosa između klijenata •    programsko dobivanje obavijesti o primitku •    brza isporuka omogućuje ranije plaćanje računa •    sigurna arhiva računa •    mogućnost brzog pretraživanja poslanih računa

Koristi za primatelja e-računa:  •    sniženje troškova u obradi računa •    ušteda vremena i materijala •    olakšanje pristupa podacima za plaćanje •    olakšan pristup i korištenje računa •    sigurna arhiva računa •    mogućnost brzog pretraživanja primljenih računa

Posebna verzija e-računa za Leasing kuće i korisnike koji trebaju externi modul za slanje e-računa. Instalira se kao posebni program kojemu se iz postojećeg ERPa šalju računi u obliku .txt datoteka i automatski se šalju dalje....