SOFTWARE Microsoft, Linux, ESET, itd

Microsoft

 Kao Microsoft partner nudimo operativni (WINDOWS, WIN Server, itd) softvare, te korisnički MICROSOFT OFFICE (2013/16/19, 365) paket, a i ostale MICROSOFT produkte po zahtjevu.

LINUX

Instaliramo LINUX u fukciji file servera, aplication servera, mail servera, proxy servera itd...

ESET

  Zaštitite vaša računala s ESET alatima (antivirus, antispyware, antiphishing, firewall) za osobna račumala, notebook, mrežu ili smartphone. Eset endpoint securityje antivirus, antispyware, firewall, antispam itd all-in-one rješenje.

WinFlector

Ako želite koristiti remote pristup vašim aplikacijama u vašoj mreži, WFlector je pravo rješenje. Application server omogućuje siguran i kodiran pristup vašim aplikacijama i rad kao da ste na svojem radnom mjestu. Flexibilan broj istovremenih konekcija, koji se po potrebi može nadograditi. Klijenti se mogu spajati s Windows, Mac, Android i Web sučelja.