Fondovi_EU 

*** NATJEČAJ ISTEKAO 10.04.2024***

Voučeri za digitalnu trtansformaciju...iskoristite priliku za sufinanciranje projekata digitalne transformacije ... postotak do 60% iznosa projekta...

Sažetak

Cilj poziva

Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

·         Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

·         Vaučer za digitalni marketing

·         Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

·         Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti

·         Vaučer za složena digitalna rješenja

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

·         specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije


 • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama

 • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe

 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava

 • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.

Prihvatljivi pružatelji usluga su isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji je objavljen na stranicama Ministarstva prema vrstama vaučera.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, a predviđena su tri roka za podnošenje projektnih prijedloga:


 1. rok od 1. lipnja 2023. do 7. srpnja 2023.

 2. rok od 1. studenog 2023. do 1. prosinca 2023. godine

 3. rok od 1. ožujka 2024. do 1. travnja 2024. godine

BINAR d.o.o.

je registriran u Katalogu pružatelja usluga za Digitalni marketing (rbr 239 u xls pod Digitalni marketing) te za usluge  Složena digitalna rješenja (rbr 209 u xls pod Složena digitalna rješenja).

Više podataka te uvjete natječaja, potrebnu dokumentaciju i ostale infoemacije možete naći na web stranici MinGorp, a katalog na slijedećoj web stranici ...

Sažetak i informacije za spomenute kategorije_

Vaučer za digitalni marketing

Raspoloživi iznos sredstava?

 • 1.990.850,00 eura

Max iznos vaučera po projektu?

 • 9.990,00 eura

Prihvatljive aktivnosti?

 • Izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izrada online trgovina te upravljanje društvenim mrežama.

Vaučer za složena digitalna rješenja

Raspoloživi iznos sredstava?

 • 1.924.480,00 eura

Max iznos vaučera po projektu?

 • 19.900,00 eura

Prihvatljive aktivnosti?

 • Uvođenje složenih digitalnih rješenja, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije, razvoj digitalnih poslovnih modela, edukacija zaposlenika od strane pružatelja usluga u cilju usvajanja naprednih digitalnih vještina te ostale aktivnosti u cilju okvira traženog vaučera. Dodatne informacije o eventualno neprihvatljivim aktivnostima provjerite na str 23 slijedećeg dokumenta (PDF dokument download)


Prihvatljivi prijavitelji?

 • Pravne ili fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici s najmanje 1-3 zaposlene osobe u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima. 

Koliko vaučera se može iskoristiti?

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 9.954.210,00 eura te svaka tvrtka može iskoristiti dva različita vaučera.
 • Prijavitelji koji žele iskoristiti dva vaučera moraju predati dva odvojena projektna prijedloga. Jednim projektnim prijedlogom može se zatražiti samo jedan vaučer, a nakon što je prvi vaučer izdan, prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog kojim može zatražiti drugu vrstu vaučera u odnosu na onu koja mu je već dodijeljena.